02 juni 2009

Manifest för morgondagens publicister


Den erkända medieteoretikern Chris Brogan resonerade nyligen kring hur framtida medieföretag troligen kommer, och bör, se ut. Ett slags manifest för morgondagens publicister. Här är några av de punkter som han listade:

# Reportage och artiklar är nedslag i tiden men de behöver av den anledningen inte, så att säga, avslutas i samband med att de publiceras. Genom att texter på webben i efterhand kan redigeras, kommenteras, förlängas och så vidare så ökar deras livslängd samtidigt som de blir tillgängliga för fler människor.

# Redaktörernas roll
kommer att stärkas. Kreatörer finns det redan gott om, framöver handlar det kanske i större utsträckning om att använda och distibuera materialet på rätt sätt.

# Medierna kan inte nöja sig med en publiceringsform. Text, bild, video, ljud, animationer och så vidare kommer integreras allt större utsträckning.

# De som vill vara i framkant kommer se till att produkten är mobil och enkel att bära med sig och använda överallt.

# Annonser kan inte vara den primära inkomstkällan.

# Öka mervärdet på produkten.

# "Gör det själv." Bjud in konsumenterna att själva delta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar