05 april 2009

Twitters grundare hos Stephen Colbert


The Colbert ReportMon - Thurs 11:30pm / 10:30c
Biz Stone
comedycentral.com
Colbert Report Full EpisodesPolitical HumorNASA Name Contest

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar