19 april 2009

Söndagsläsning


Plöjer i detta nu Martin Gelins Det amerikanska löftet - Barack Obamas väg till Vita Huset. Lysande läsning, på det hela taget. Ett särskilt intressant kapitel av boken berör mobiliseringen av väljare på internet. Obamas kampanjhemsida: MyBarackObama.com skapades av den då 25-årige Chris Hughes. Hughes, som var med och grundade Facebook tillsammans med vänner från Harvard (Mark Zuckerberg bland andra), rekryterades till Obama-kampanjen redan 2006. MyBarackObama.com byggdes upp på ett sätt som påminde mycket om just Facebook, sajten blev en extremt lättillgänglig mötesplats som byggde på interaktion medlemmarna emellan. Gelin skriver:
Utan Obamas nyskapande internetkampanjfinanser hade han förmodligen varit chanslös mot Hilary Clinton i primärvalen.
Läs mer om boken och följ vad som verkar vara någon slags nystartad (specifik) bokblogg, här.

*****

Några osofta republikaner ger uttryck för sin groteska Obama-illvilja, vars politik rör landet i liberal riktning. Burr.
Här: 10 most offensive tea party signs

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar