24 april 2009

Om tv-kritik, Croneman och Vassa eggen


Sedan december 2008 arbetar jag deltid hos Olle Lidbom som bland annat driver den ansedda och inflytelserika mediesajten Vassa eggen. För en tid sedan skrev Olle en väldigt rolig betraktelse över vad han menar är en "obegriplig journalistgenre", nämligen tv- och radiorecensioner. I dagens Dagens Nyheter försvarar Johan Croneman den nämnda genren - just med anledning av OL:s generella sågning. Min gissning är att Cronemans ursprungliga intention var att såga OL aningen mer brutalt, för att på så vis spetsa till det hela på sedvanligt Croneman-manér. Efter närmare efterforskningar inser han dock att OL, som han själv uttrycker det, faktiskt inte är någon "dumbom" och sågningen uteblir. Istället blir det något av en halvmesyr:
Han är ingen dumbom, han heter Olle Lidbom, han har en åsikt om alla som har en åsikt. Som jag, ungefär. Det är så vi försörjer oss. Olle Lidbom kommenterar media, det är hans grej. Jag vet inte var han kommer ifrån. En bloggare som har blivit en kulturskribent, bra, påläst, hygglig. En bloggare som älskar att vara kulturskribent. Det är liksom en flock. Han läser utländska tidningar som ni aldrig hört talas om, och så berättar han vad som är nytt i dessa tidningar.
När man läst klart förstår man inte ens riktigt vad som motiverade den här lilla recensionen av personen OL.

Någon annan som tidigare - med eftertryck - sågat journalistgenren tv-kritk är "sanningsägaren" och komikern Magnus Betnér. I det fantastiska humorprogrammet I ditt ansikte (tv-kritik!), som sändes på kanal 5 i höstas, besökte Betnér Aftonbladets redaktion. Så här såg det ut då (ni får spola fram lite för att komma fram till tv-kritiken):

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar