09 april 2009

Om att marknadsföra via Twitter

Sarah Milstein, medieanalytiker och författare till boken Twitter and the Micromessaging Revolution förklarar varför företag bör använda sig av Twitter i olika delar av sin affärsverksamhet...


Här ett annat intressant inlägg från Milstein om hur företag kan använda sig av Twitter för att öka försäljningen av en produkt.
I haven't yet found anyone else claiming to have micromessaged their way to a number with six zeroes. But I did have an interesting conversation recently with a company that used Twitter to drive a 20 percent increase in sales in December, and additional growth in February.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar