05 mars 2009

Omslagshysteri!


BBC:s veckobaserade tv- och radiomagasin Radio Times uppmärksammar i det senaste numret den kommande välgörenhetsrörelsen Comic Relief genom att trycka 21 olika omslag. Se allihop här. Rekordet i antal omslag har en annan TV-bilaga, amerikanska TV Guide, som inför 35-årsjubileet av Star Trek tryckte 35 olika omslag av samma tidning. Greppet tycks bli allt vanligare, i höstas körde exempelvis tidningen Bon 4 olika omslag. Det finns två syften, vilket Vassa eggen skrivit om tidigare: 1) att få folk att köpa samma tidning flera gånger i tron att det är ett nytt nummer; 2) att få fler exponeringar i tidningshyllan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar