22 januari 2009

Publicistiskt nytänkande: från webb till papper

Papperstidningens dödgrävare blir allt eftersom, som bekant, fler och allt mer högljudda. Ett nytt Chicagobaserat företag är dock ännu inte redo att sänka ner kistan i jorden. Företaget är istället i full gång med uppstartandet av ett dussintal nya papperstidningar - dock är de redaktionella tankebanorna inte helt traditionella.

Idén är att (på lokal nivå) samla användarskapat innehåll på webben - från i huvudsak bloggar - för att sedan publicera det på papper. Tidningen kommer till en början distribueras en gång per vecka i Chicago och San Francisco, men målet är att distribuera två gånger per dag och på sikt givetvis i fler städer.
There were so many techniques that I’ve seen working online that maybe I could apply to the print industry
...sa skaparen Joshua Karp, som valt att kalla tidningen: The Printed Blog, nyligen till New York Times.

Idén att ta det bästa innehållet från webben och flytta det offline är ny, knappast någon har försökt sig på det här tidigare. Och projektet framstår egentligen både som naivt och utopiskt; framförallt kanske med tanke på att en av USA:s största mediekoncerner The Tribune Company, som bland annat publicerar The Chicago Tribune, så sent som i december ansökte om konkursskydd eftersom företaget inte klarade av att betala räntorna på sitt gigantiska banklån.

Men Joshua Karp är, trots de svarta molnen på tidningshimlen, full av tillförsikt:
[For] people around the world, who need to and want to consume information, whether it be in developing countries or emerging countries, newsprint is still going to be a main mechanism for information for years to come.
Jag är inte lika övertygad. Första numret släpps på tisdag, fortsättning följer... Så länge, läs mer i Wired: New Media Venture Turns Bloggers Into Print Journalists

*****

Vita Huset börjar blogga. Varför?

(1) Kommunikation. De amerikanska medborgarna hungrar efter direkt information från det politiska toppskiktet: den nationella säkerheten, de offentliga finanserna etcetera. (2) Transparens. President Obama har lovat att "öppna upp" Vita Huset och administrationen - bloggen är ett viktigt steg i den riktningen. (3) Delaktighet. Internet är ett verktyg för den nya administrationen att bjuda in medborgarna att delta i det politiska samtalet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar