06 juli 2008

Obama och populismen

Martin Gelin skriver om hur Obama sakta börjar svika sina ideal för att typ ställa sig in hos konservativa grupper. Ledande amerikanska vänsterbloggare menar att han förråder demokratiska ideal när han till exempel röstar emot en lag för hårdare kontroller av vapeninnehav. Tom Hayden på The Nation tror att hans mer softa inställning till ett tillbakadragande från Irak kan kosta honom presidentposten. Charles Kaiser på Radar pratar om "Obama's risky move toward the center." Själv ser jag det som sedvanlig politisk populism, vilket i sin tur väl knappast borde orsaka några större rabalder. Partipolitik handlar ju på 2000-talet om att, i första hand, anpassa sig. Begrepp som ideal, utopi och idé suddades vad jag vet ut någon gång under 70-talet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar