14 juli 2008

Lassgård - förenad med livsfara

British Medical Association vill sätta höga åldersgränser på filmer som glamouriserar rökning. Anledningen är att rökning bland ungdomar ökar i USA och att detta givetvis beror på att det röks så hiskeligt på film. Och rökning dödar ju, som vi alla vet. Dessutom har man ju hört att det är en inkörsport till, typ, tyngre droger. Vad jag funderar på är dock hur Hollywood framöver kommer tackla problemet med den fetmaepidemi som sprider sig över västvärlden. Snart dör ju nämligen, enligt forskarna, fler av fetma än av just rökning. En film som "Min store tjocke far" skulle ju exempelvis behöva åtminstone en 18-årsgräns, kan man tycka. För hur skulle det egentligen se ut om kids i den tidiga tonåren utan hinder skulle kunna köpa en dvd där en rejält tilltagen Rolf Lassgård i en av scenerna vräker i sig flotta kycklingvingar? Direkt kommer de små liven tänka: "Uhm, flotta kycklingvingar ser ju svingott ut, vi går ner på konsum efter filmen och tjackar ett gäng." För det är ju så det funkar, inte sant? Så mycket enklare att förbjuda än att låta folk tänka själv.

1 kommentar: